Prvomájové provětrání (Žacléř – Růžový palouček – Královec)

Co nevytvoříte v čase, který je Vám vyměřen, nikdo to za Vás již nevykoná.

Jan Amos Komenský

Za cíl dnešního pěšího výletu jsem vybral město Žacléř, ležící v podhůří Krkonoš. Schází se nás pět turistů a vyrážíme za poznáním tohoto města. Málokdo ví, že zde v letech 1570-1992 probíhala hlubinná černouhelná těžba. Na těchto základech se nachází v současné době hornický skanzen a vede kolem něho žlutá TZ, po které jdeme. My se však vydáváme dále. Na samé hranici Čech leží místo, kde se Komenský loučil se svojí vlastí, myslíce že jen na čas, ale osud mu již nedovolil se do vlasti nikdy více vrátit. Tímto místem byl Růžový palouček u obce Černá Voda, a to v roce 1648.

Tuto událost zde připomíná deska labyrintu s podobiznou Komenského uprostřed. Toto místo je však spjato i s dalšími dějinnými událostmi, kdy tudy z Polska procházela husitská či švédská vojska, což také mělo za následek vypálení Žacléře roku 1645.

Posledním cílem naší cesty jsou Lampertice, odkud nás autobus doveze zpět do Trutnova, do obce přicházíme přes Královecké sedlo (531 m), které odděluje Krkonoše na západní straně a Vraní hory na východě.

Sepsal a nafotil Míla Vlk, KČT Trutnov