Pochod Za trutnovským drakem 2017

Klub českých turistů Trutnov a SLŠ v Trutnově pořádají v sobotu 27. května 2017
35. ročník dálkového a turistického pochodu a 28. ročník cyklojízdy

ZA TRUTNOVSKÝM DRAKEM