Den za obnovu lesa – HK kraj – Panské Pole

Sobota 19. října 2019, je den, který nás spojí v úsilí čelit mimořádné kalamitě v našich lesích tím, že společně tento den symbolicky zahájíme výsadbu nových lesů, které budou růst po další generace – výzva Lesů České republiky.

 A i odbor Trutnov se přidává k této akci, u nádraží ČD v Trutnově se nás schází 6 (Míla Vlk – vedoucí, Maruška V., Jana W., Deniska a dva Mirkové). Autobus který vypravila Královéhradecká oblast KČT, přijíždí v 6:00h, nasedáme a se dvěma zastávkami v České Skalici a Hradci Králové, kde nabíráme ostatní kolegy z jiných odborů se přesouváme na místo určení  – Rokytnice v Orlických horách – Panské Pole.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po krátkém zahájení, vyrážíme na paseku, kde se mají provádět zalesňovací práce, výsadbu sazenic děláme pod odborným dohledem pracovníku Lesů ČR. Nakonec nám zbyl čas i na vycházku. Vystoupáme na Anenský vrch, i na rozhlednu Anna, která dostala své jméno po patronce Orlických hor – svaté Anně.

Sepsal Míla Vlk

Ohlédnutí za 9. ročníkem Memoriálu Miroslava Petiry

Veliké poděkování patří Klubu českých turistů, odboru Trutnov, jmenovitě pak paní Marii Vrabcové, panu Ing. Františku Teuberovi a panu Ing. Jiřímu Duškovi za personální zajištění akce a panu Josefu Tučkovi a Ing. Jiřímu Tichému za zpracování itineráře a celkovou organizaci akce.
Zvláštní poděkování pak patří panu Ing. Radku Hojnému, starostovi obce Bernartice u Trutnova, který přišel účastníky pochodu přivítat na startu a po úvodním slovu o vztahu pana Miroslava Petiry k obci Bernartice jim předal upomínkové předměty a občerstvení a popřál šťastnou cestu.
Mimořádné díky náleží panu Jakubu Černému z Miletína, který neopomněl fotografovat již v počátku pochodu a jehož zásluhou tak máme na společné fotografii větší počet účastníků pochodu pohromadě, a to včetně bernartického pana starosty.

Přivítání na startu v Bernarticích

Přivítání na startu v Bernarticích (Foto: Jakub Černý)
Trasa tentokrát vedla malebnou krajinou z Bernartic, obce, v níž Miroslav Petira prožil značnou část svého života, přes Rybníčky na Jánský vrch, dále do Petříkovic a cíle ve Lhotě u Trutnova. Bonusem byly nádherné výhledy na Vraní hory a Krkonoše z několika nevšedních úhlů.
Celkem se pochodu (včetně těch, kteří startovali z kratší trasy v Petříkovicích) zúčastnilo 48 turistů, kterým po celou dobu přálo nádherné slunečné počasí.
Cíl trasy byl ve Lhotecké výletní hospodě, kde si účastníci převzali diplomy a drobné upomínkové předměty, a následně si z široké nabídky nápojů a výborných hotových i minutkových jídel doplnili energii.
Akce se po všech stránkách vydařila. Táta by měl radost.
Další fotografie naleznete zde (fotogalerie budou případně doplňovány, odkazy zasílejte na e-mail vit@petira.cz):

Všem ještě jednou veliké poděkování a těšíme se za rok na shledanou na 10. ročníku v Janských Lázních
Luďka Tomešová, dcera a Vít Petira, syn

(článek převzat z oficiálního webu memoriálu www.petira.org )