Podzimní pochod Dvoračky – U Pěti buků – Trutnov

V sobotu 18.listopadu,byla mlha a sychravo kam se člověk podíval,a i proto se nás sešlo na vlakovém nádraží v Trutnově jen 5 statečných.Vydaly jsme se po Úpském nábřeží a po pár metrech zabočili vlevo,podešli jsme železniční viadukt a stoupali pomalu do mírného kopce. Odměnou nám byl výhled na Trutnov,i když v mlze.

Ještě zbývá dodat,že jsme šli po červené turistické značce směr Nové Dvory ,Hostinec Dvoračka a Bučina.

Cestou nám počasí opravdu nepřálo,chvílemi poletoval i sníh.To nám však nemohlo zkazit dobrou náladu a chut‘ pokořit dnešní porci kilometrů.Byl mezi námi pan Baudyš,který nám,vyprávěl o zdejší krajině a i o Trutnovu samotném.Když jsme procházeli v Horním Starým Městem a míjeli polorozpadlý dům,hned nás poučil,že to byla dříve velmi honosná vila podnikatele Františka Klu“geho,majitele mechanické přádelny lnu,pozdějšího Texlen.

V této souvislosti je třeba zmínit,že v roce 1850 zakoupil Dolní mlýn i s pozemky a vodním právem v Horním Starém Městě a v roce 1852 zde dal do provozu mechanickou přádelnu lnu.V roce 1949 vznikl národní podnik Texlen. Závodů Texlen bylo v Trutnově a okolí třicet. V roce 1971 zaměstnával celý národní podnik Texlen Trutnov 6500 lidí, z nichž bylo 70 procent žen. Zlatá léta textilního průmyslu trvala do 70. a 80. let. V 90. letech se ještě Texleny držely, ale už se blížil soumrak textilního průmyslu v Trutnově a okolí. K 28. únoru 1991 zanikl státní podnik Texlen Trutnov.

Dnešní výlet se vydařil a již teď se těšíme na další.

Sepsal Míla Vlk

Poslední pochod roku v Nové Pace

Dne 4.11.2017 se nás na vlakovém nádraží sešlo 9 turistů, když jsme vystupovali z vlaku v Nové Pace, už nás bylo podstatně více. Vydali jsme se do klubu Junáku, kde jsme se zapsali a dostali mapu, podle které se mělo pochodovat. Šlo se na Přibyslav, viděli jsme smírčí kříž a krásný výhled na celý kraj, tam jsme trochu zazmatkovali, měli jsme jít na Přibyslav po silnici, jenže my šli přes les, tak jsme šly zpátky tou samou cestou na Heřmanice, Studénka a Nová Paka, kde jsme si U Stránských dali oběd a šli do klubu Junáku, kde jsme dostali diplom a sušenku. Někteří se šli projít do města, my jsme si dali kávu, popovídali a šli na vlak. V 14.20 hod. jsme odjeli do Trutnova.

Počasí se vydařilo, bylo i slunko dopoledne. Ušli jsme 9 km.

Sepsala Jára

Pochod Spadaným listím v Úpici

V sobotu 21.10.2017 se nás sešlo na autobusovém nádraží 11 turistů a v 8.05 hod. jsme odjeli autobusem do Úpice. Zde jsme přešli Riegrův most a vystoupali do náměstí, kde u Muzea proběhla prezentace. Pokračovali jsme po žluté značce přes Krétu do osady Svobodné. Zde jsme odbočili na polní a lesní cestu směrem na Havlovice. Cestou jsme míjeli historický javor (velice rozložitý) a dále i velice starý, ztepilý smrk bohužel již uprostřed vichřicí přelomený. Když jsme procházeli lesem k Havlovicím přišli jsme na místa, kde řádila letní vichřice. Pohled to byl „úžasný“, neboť kdo to uviděl na vlastní oči, nedovede si tu spoušť a škodu na lesním porostu představit.

Neveselý les jsme procházeli po uvolněné cestě, ale okolí bylo plné poškozených a pokácených stromů. Ke konci lesa jsme došli k chatě místních lesáků, kde měli prostor pro různé aktivity, táborové potlachy, ale i divadlo. Rovněž toto bylo vichřicí značně poškozené.

Pokračovali jsme dále a došli na tzv. „Kobyliné“, tj. pár pěkných rodinných domků s cestou na hlavní tah Úpice – Havlovice, Hořičky. Došli jsme na tuto ulici, odbočili vlevo až k dřevěnému mostu přes Úpu, bohužel zde restaurace pro rekonstrukci uzavřená, takže jsme pokračovali dále až na Sychrov, kde ve vyhlášené cukrárně jsme pozřeli zákusek a zapili velmi dobrým kafem neboli kávou. Po odpočinutí jsme přešli přes celou Úpici k Riegrovu mostu, kde jsme v 13.32 hod. odjeli autobusem do Trutnova.

Byla to velmi pěkná trasa, hlavně poučná, co dovede vichřice, počasí nám přálo, takže se pochod vydařil. Po vystoupání na křižovatku nad Krétou jsme se rozdělili, pět nás šlo kratší trasu a to 11 km, druhá část šest osob šlo svou značně delší trasu.

Děkujeme všem účastníkům za účast a zvu všechny pochodníky na další pochod v Nové Pace, dne 4.11.2017 dle vývěsky.

Pepík