Za trutnovským drakem 27.5.2017

V sobotu 27.5.2017 jsme se sešli poprvé v tomto roce celá parta na vlakovém nádraží v Novém Městě nad Metují Jarda, Milan, Miloš, Václav a Vašek. Miloš jede vlakem už tradičně na charitativní akci výstup na Sněžku věnované 2 leté dívence z Karviné, která přišla kvůli zhoubnému meningokoku o nožičku. My čtyři jedeme autem „Beruškou“ na pochod s názvem „Za Trutnovským drakem “ do Trutnova, kde start je už tradičně v lesnické škole. Zaprezentujeme se a dostáváme i lístečky do tomboly, prozradím na začátku dnes vyhráli cenu Václav a Vašek, gratulujeme. Zaplatíme startovné a pozdravíme se s pořadateli Maruškou, Jirkou, Vláďou z Jilemnice, Mášou a dalšími a pomalu přicházejí další pochodníci. Chtěl bych jmenovat manželé Martu a Emila z Dobrušky a věrného pochodníka Josefa Baudyše, který s partou seniorů se účastní vycházek do okolí a navštěvuje akce okolních odborů. Všem těmto pochodníkům bych chtěl poděkovat za účast na pochodu u nás v Novém Městě nad Metují a popřát jim krásné počasí na jejich výletech a pevné zdraví.

Jsme tu dost brzo a tak nás Maruška obsluhuje a nechybí dobroty, které pro nás připravila, děkujeme. Sponzorsky jsme dodali bonbóny pro malé návštěvníky dnešní akce. Je čas se pomalu rozloučit a vyrazit na trasu, kterou dnes navrhl Jarda a byla jednomyslně schválena. Jdeme opačně trasu 14 km. Přes náměstí dojdeme k vlakovému nádraží v Trutnově a po cyklostezce a modré t.z. podle řeky Úpy dojdeme do Horního Starého Města (části Trutnova). Odtud nás čeká nejtěžší stoupáček dnešního dne kolem místa zvaného „U Pěti buků“ až k místu „Za Zámeckým vrchem“, kde je kontrola s možností si opéci buřtíka. Čekali jsme zde Alenu a Jardu Burdychovi, ale bydlí už v Chotěvicích, tak už mají méně času a i jiné priority. Dáme pivo Krakonoš a pokračujeme hřebenovkou po červené t.z. kolem Vébrovky a co jsme si vyšli, to nás čeká teď sejít. Je sucho, tak tato cesta je v pohodě schůdná. Pak už jen asfaltová silnice kolem Dvoračky (dnes je tu plno hostů této restaurace), nás dovede do Trutnova, který přejdeme a celou cestu se kocháme výhledy na okolní krajinu. Nádherný výhled na Krkonoše, je vidět Vítězná a Zvičina a další dominanty okolí Trutnova, nádherný den. Ještě než dojdeme do cíle pochodu je zastávka na Krakonošově náměstí, kde v cukrárně si dáme občerstvení zákusky a výborné chlebíčky. Samozřejmě káva nesmí chybět. Jsou zde na náměstí Vinné slavnosti, tak to máme trochu s oklikou a míříme do cíle do Lesárny, kde už nás vyhlíží pořadatelé. Dostáváme diplomy a pár maličkostí k tomu. Poděkovat bych chtěl za Vaška za tričko, které si koupil a hned si ho navlékl na sebe ještě jednou díky. Děkujeme všem pořadatelům za vzorně vyznačenou trasu. My bychom zde pomalu mohli chodit poslepu, už toho zde máme hodně prochozeno a děkujeme za vše kolem prezence a dalších věcí a věřím, že se sem budeme zase rádi vracet.

Jen pár míst, kde jsme dlouho nebyli Dvorský les, Bystřice, Rýchorská bouda, Stachelberg, Babí, Jánské Lázně, Žacléř atd.. Zajímavost pokaždé, když se sem vracíme je zde v cukrárně jiná obsluha a pořadatelský tým je už po delší dobu ve stejném složení. Pozdrav posíláme na dálku manželům Kousalavým a Burdychovým, pozdrav patří i manželům Šlosarovým a všem seniorům z Trutnovského odboru KČT a přejeme pořadatelům takovou krásnou účast 198 účastníků i při dalších akcích, které tento Odbor KČT pořádá. V cíli ještě pozdravíme Josefa Pilaře z Nové Paky. Ještě zápis do pamětní knihy s razítkem naší party. Je zde možnost si dát razítko do záznamníku nebo kamkoliv jinam, mají jich tu dost a přibývají nová razítka, jen si vybrat. Počasí je krásné není vidět žádný mrak, dnes se tu přeci pořádá Trutnovský drak.

Beruška nás odváží se vzorným řidičem Vaškem zpět přes několik semaforů do Nováče, kde se na vlakovém nádraží všichni rozloučíme.

S přáním krásného počasí v dalším období a pěkné turistické zážitky na Vašich cestách po zemi vodě a ve vzduchu přeje za Přátele pěší turistiky z Nového Města nad Metují Milan Rydlo

Milan Rydlo

Turistický vejšlap na „Polický vandr“ 20.5.2017

Ráno dne 20.5.2017 se nás na nádraží ČD v Trutnově sešlo 14 turistů. Vlakem jsme v 7.25 hod. odjeli přes Teplice do Žďáru, odkud jsme šlapali do Police nad/Metují. Protože někteří z našich starších turistů v Polici nad Metují ještě nebyli, šli jsme přes náměstí.

Tady jsme se zastavili uprostřed náměstí, u pramene Julinka, který má kolem sebe zabudované posezení a proto jsme toho využili a posvačili. Kolem typické polické radnice jsme potom pokračovali na fotbalové hřiště, kde byla prezentace dnešního pochodu. Včera bylo neuvěřitelné horko, ale dnes se honily mraky a měli jsme strach, že zmokneme.

Po prezentaci jsme vyrazili na pochod směr Suchý Důl, a podle našeho původního plánu jsme potom uhnuli na žluté turistické značení, které nás dovedlo k zázračnému prameni, který byl toho času vyschlý. Odtud jsme pokračovali podél křížové cesty, která je doplněna novými kovovými obrazy. Podél nich jsme vystoupali až na vrchol kopce, kde nás zdravil „Čertův kámen“. Odtud jsme se již vraceli lesem podle zbylých křížových zastavení až ke kapličce, kterou jsme chtěli navštívit. Původní kaplička před časem vyhořela a ta dnešní je znovu vybudovaná za sponzorské dary. Vede k ní dlouhé široké kamenné schodiště, které je původní a kaplička do okolí svítí svým zeleným a bílým nátěrem. Dnes byla otevřena, proto jsme si mohli prohlédnout i interiér a posedět si tu. Venku jsme potom dojedli svačiny a pogratulovali Jarmilce k jejímu výročí.

Ani se nám z tohoto krásného lesního prostředí nechtělo odcházet, ale vrátili jsme se zpět stejnou cestou až na fotbalové hřiště, kde byl cíl dnešního putování.

V upomínku jsme dostali diplom a medaili a v bufetu jsme se občerstvili. Letošní „Polický vandr“ navštívilo 440 účastníků. Zpět jsme se vrátili k vlaku do Žďáru, který odjel v 14.40 hod. směr Starkoč.

Náš dnešní 12 kilometrový pochod se vydařil a byl plný dojmů.

Irena

Pochod Za trutnovským drakem 2017

Klub českých turistů Trutnov a SLŠ v Trutnově pořádají v sobotu 27. května 2017
35. ročník dálkového a turistického pochodu a 28. ročník cyklojízdy

ZA TRUTNOVSKÝM DRAKEM

Šmajd Novoměstskem

V sobotu 6.5.2017 se uskutečnil tradiční pěší pochod v Novém Městě nad Metují. Vyjeli jsme z Trutnova 7.43 hod. přes Starkoč, Václavice do Náchoda, kde jsme vystoupili na ČD zastávce a prošli s kopce dolů, k řece Metuji. Bylo nás celkem 8, z toho 2 muži (?), zbytek ženy, které mají vždy většinu. Když jsme došli k silnici u řeky, dali se vpravo, posléze překročili řeku a mírně stoupali po vrstevnici do kopce. V jednom místě navazoval náš pochod na cestu z vesnice Lípí, která byla celá až do Pekla asfaltovaná, a to od r. 2007, což jsme pochopili, že už jsme více jak 10 let tímto směrem nešli. Tato změna pochodu byla všemi vítána. Pochodovali jsme souběžně s Metují a cca v ½ cesty bylo možné se občerstvit a posadit v pěkném prostředí. Pivo přišlo vhod, svačinka také, za slunečné pohody a krásné přírodní scenérie.

Okolo 11. hodiny jsme dorazili do Pekla, kde bylo plno cyklistů. Zakoupili výbornou gulášovou polévku, někteří i „Jontový nápoj“ a před 12 hodinou odešli, podél řeky do Nového Města. Opět překrásná scenérie, ty stráně, plno zeleně a i květů, stromů. Smrků, buků a modřínů, malé meandry, plno kamenů (balvany) a po pravé straně skály. A tak jsme došli do města, v sokolovně zaregistrovali a na zadním dvoře opekli buřta, za příjemné hudby a pobesedování s přáteli, známými a turisty.

Před 15. hodinou jsme odešli směrem k nádraží a v 15.24 hod. odjeli do Václavic, přestoupili do Starkoče a pak konečně směrem do Trutnova. V 16.45 hod. jsme se rozloučili, spokojeni s pochodem, slunečným dnem. ( 20.5.sobota se nezúčastním pochodu v Polici n/Metují). Ušli jsme 12 km.

Děkuji všem za účast.

Pepík

Jarní provětrání Žacléř

Dnešního dne 29.4.2017 se nás sešlo na autobusovém nádraží 8 turistů. Odjeli jsme autobusem v 7.45 hod. do Žacléře, kde jsme hned na náměstí u kašny popřáli Irence k úžasným 85. narozeninám.

Prošli jsme Prkenný Důl, dále sportovní a rekreační areál Brett s lyžařským vlekem a pokračovali směr Stachelberg, kam jsme došli po 5 km. Po registraci jsme obdrželi pamětní list a opekli si vuřty, které jsme dostali od pořadatelů KČT Žacléř, doplnili pitný režim, zastavili se u rozhledny Elišky, kam se ještě někteří vydali rozhlédnout se po okolí.

Poté jsme kolem lomu Babí a dále k chatě Obešlovka pokračovali lesní cestou do Horního Starého Města k Bělidlu, k hřišti, odkud jsme v 13.24 hod. odjeli MHD do Trutnova.

Výlet se vydařil, počasí i se sluníčkem nám přálo. Celkem 10,5 km.

Růžena

Hadařská 25 km – Červený Kostelec

V sobotu 22.4.2017 jsem se rozhodla jeti do Červeného Kostelce, přeju si jíti více kilometrů. V 6.43 hod z Trutnova na start pochod „Hadařská 25“. Jdu od vlaku svou cestou hned pod nádraží, do Lipek ke hřbitovu a pod ním je sokolovna, kde jsou již připraveni pořadatelé. Jelikož mrholí, jsou schovaní v uvnitř, venku už připravené auto se zásobami na kontrolu s občerstvením na Vizmburku. Prezentace důsledná, kontrola průkazu KČT a další, je ok. Obdržím plánek a o půl osmé mohu vyrazit s kolegou z Trutnova, má perfektně nastudovanou trasu, že mi nedává ani možnost nahlédnout do propozic. Stihneme pozdravit přicházející přátelé z Nového města nad Metují.

Takže jdeme po modré, dále po červené k lesu Občina, ale zde se nedá přehlédnout zahradu u silnice, v které jsou nádraží, lanovky, skály, prostě místa kam jezdíme na výlety, v miniaturní podobě, stále to rozšiřuje, úžasné. U Brodského rybníka, upravíme oblečení, já jdu do pláštěnky, neboť fouká a stále poprchává. Okolo Špinky zase vzpomínky kdysi dovolená s dětmi, smutný pohled stále na kus krajiny po vichřici. U kiosku odbočíme na modrou, k žel. stanici Olešnice, krásný domek za tratí přejdeme na žlutou a už jsme u rozcestníku do Mstětína. Zahneme vlevo, dál pokračujeme po modré k Slatinskému mlýnu, kolega říká, že tudy nešel, projdeme pod mostem a pokračujeme po červené na Boušín, zde bývala kontrola při tomto pochodu, zase vzpomínky. Dále po zelené souběžně s Justýnčinou cestou kolem torza Špetlova buku a pro mne novinka k Bathildinu stolku až k Šiškovně. Opravdu moc pěkná trasa, přestalo pršet, vykukuje sluníčko, opustíme červenou a vpravo po zelené přejdeme řeku Úpu a zelená nás dovede pod Kramflek, k rozcestníku Potůčky, cestou Erbu zlatého třmene dojdeme na hrad Vízumburk. Zde už to žije, kontrola – občerstvení v podobě ohřátého či opečeného buřta, Primátora nebo i limo, razítko do vandrbuchu. Pohovořím a přivítám se s Novoměšťáky, Milana zradil zoubek tak jsou v oslabení, přijela i parta z našeho odboru Cykloparta pod vedením Aleny Houserové, a další známí. No, ale čas běží a hurá dále přes Končiny kolem Žabárny a Rtyňského hřbitova k rozcestí turistických cest. Zde se na chvíli rozloučíme, neboť má kolega domluvenou návštěvu. Řádně mě vysvětlí, jak mám pokračovat, že mne ještě někde dojde. Statečně jsem vyrazila po žluté směr Hronov, potom vpravo stále po žluté za viaduktem, se zastavím v autobusové čekárně, dám bylinkový čaj, sluníčko hřeje, ale je protivný vítr chvíli.

Žlutá mne zavede k Františce a dál lesem k panské cestě Pod Větrným dolem, hezká cesta často se tudy nechodí, zase vzpomínky. Švédský vrch, přejdu na zelenou a už se blížím k Chlívcům, potkám pořadatele Toníka H., který byl napaden (pokousán ostrým vlčákem), jde již ošetřený do cíle pochodu. Ach jo. Seběhnu do restaurace v Chlívcích dám polévku a malé pivko. Zatím co 2 cyklisté se chystají vyrazit na trasu, dorazil kolega, občerstvil se a můžeme v klidu dojíti do cíle dnešní klikaté trasy pláteníka. Přes Maternici, Habřinu k rozcestí nad Horním Kostelcem, dolů stále po zelené, Horním Kostelcem až do Lipek, od kapličky odbočíme vlevo a po modré to máme již kousek do cíle pochodu v sokolovně. V 16 hod. převezmeme diplomy, několik razítek, poděkování za pěknou trasu, Toník vesele píše diplomy, přejeme brzkého zahojení. Celkem 250 lidiček.

Já se rozloučím a pomalu jdu na nádraží, tam si dám čaj a zbytek svačiny, než mě vláček v 16.49 hod. zaveze domů. Jsem příjemně unavená, ušla 35 km. Na nádraží setkání s báječnou partou z Dobrušky

Maruš