Velká Deštná

Sobota 19. září 2020 v 7:00h, před trutnovským vlakovým nádražím, nasedáme do přistaveného autobusu a vyrážíme směr Šerlich.

Po necelých dvou hodinách jízdy vystupujeme na parkovišti nedaleko Masarykovy chaty, zde se rozdělujeme na dvě skupiny. První s kratší trasou vedu já, a tu druhou s delším výšlapem povede František Teuber. A je čas vyrazit vzhůru k rozhledně Velká Deštná.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odměnou po zdolání čtyř kilometrové trasy s převýšením 134m je nám dech beroucí výhled na Rychnovsko, polské Stolové a Bystřické hory, Kralický Sněžník, Krkonoše a Ještěd. Krásná je ta naše česká země….

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ale je čas sestoupit dolu k Masarykově chatě, poobědvat a autobusem přejet do Olešnice v Orl. horách, kde nás již netrpělivě vyhlíží druhá skupina. Na náměstí se koná malá oslava k otevření nové rozhledny Feistův kopec 711m. Tu navštívíme někdy příště. Rádi se účastníme a navštívíme Utzův mechanický betlém.

A ještě jednou cesta autobusem, do poutního místa Rokole. Jako první se vydáváme po manželské cestě se třinácti zastaveními. U studánky se zázračnou vodou si skoro každý omývá tvář a někteří si berou vodu domů. Věřím, že se všem výlet líbil a už se určitě těší na další.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sepsal a nafotil Míla Vlk

Černý Důl podruhé

Doba temna, tedy coronavirová skončila, a je tedy opět čas na nějaký pěší vejšlap, zvlášt když se už dotazují i naši senioři z odboru. Proč jim nevyhovět, podle plánu se má jít v sobotu 11.července, tak tedy ještě naplánovat trasu a můžeme vyrazit.

Sobotní ráno je deštivé, ale já jako vedoucí na to nehledím a doufám jen v přehánku, bohužel trvá 2 hodiny. Na určeném místě srazu nikdo nečeká, ve Svobodě přistupuje Míra Ž., a v Černém Dole čeká Dáša P., takže nakonec pochodujeme tři. Déšt neustává, a tak vytahujeme deštníky, ale pořád jdeme. A hle v Lánově přestává pršet a navíc je tu restaurace, kde se můžeme ohřát, dát si teplou polévku a pivo Henrych, a do cíle ve Vrchlabí už je to jen kousek.

sepsal Míla Vlk

Výšlap okolím Ostroměře s rouškou přes ústa

Je Bílá sobota, a i když aprílové počasí může pozlobit,dnes sluníčko přímo zve k procházce. Batoh dávám na záda, zavazuji pohodlné boty a přes ústa nasazuji ,,nezbytnou roušku“.

Obec Ostroměř se nachází západně od Hořic. V mírném kopci nad vsí jsou patrné zbytky po raně středověkém hradišti slovanského kmene Charvátů. Ostroměřské hradiště, místo je označené mapou a cedulkou.

Pokračuji kolem rozkvetlých stromů, poslouchám zpěv ptáků a protékající potok Javorka, který náhle protrhne zvuk projíždějícího motoráčku, aby se vše opět vrátilo zpět…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Údolí Javorky si vybrali lidé jako místo pro své chaty, je zde krásně a klid, dali mu jméno Libín, a protože si zdejší obyvatelé velmi vážili spisovatele Aloise Jiráska, v roce 1921 mu zde odhalili pomník. Stoupám po Mlázovickém chlumu, a marně pátrám po místě, odkud bych se podíval dolů do kraje, a hle předci, hromady poražených stromů, dávají tušit, že jsem místo objevil, odměnou mně je nádherný výhled na zasněžené vrcholky Krkonoš… a není to jediné místo s výhledem. Nad obcí Konecchlumí, u mohyly Viléma Konecchlumského z Konecchlumí, popraveného spolu s 27 českými “pány“ 21.6.1621 na Staroměstském náměstí v Praze, je krásný výhled na Český ráj.

Zpět do Ostroměře se vracím kolem hlavní silnice z Hradce Králové do Jičína. V nohách mám 17,5 kilometru a do Deníku turisty si mohu zapsat svoji aktivitu na počest 30 let od znovuobnovení KČT.

Sepsal Míla Vlk, odbor KČT Trutnov

Tajný výlet 28.12.2019

V sobotu ráno v 8.00 jsme odtajnili cíl našeho výletu. Vyrazili jsme do Vítězné, kde nás k našemu překvapení s otevřenou náručí čekalo otevřené Mariánské centrum včetně kostela, kapličky. Vyslechli jsme si výklad o historii poutního místa, jak v dobách minulých, tak teď. V kostele se připravoval koncert, byl příjemně vytopen, vánočně vyzdoben. Byl to krásný zážitek na začátek. Ještě jsme si prohlédli okolí kostela, zázračný pramen, sochu archanděla Michaela, kapličku Getsemanské zahrady, Boží hrob.

Po krátké procházce v čerstvě napadeném sněhu jsme došli ke skalním útvarům Buddhovy kameny. Rozprchli jsme se po jednotlivých kamenech, občerstvili se a pokračovali na Karolíninu vyhlídku. Dříve odtud bylo vidět do Kateřiny. Dnes je les vysoký, ale vyhlídka zůstala. Pokračovali jsme dál ke Slučím kamenům. Někteří odvážlivci vylezli až na vrcholek malé skalky. Zážitků bylo dost, další cesta byla již jen po cyklostezce, střídavě s výhledy na Bradlo a Černou horu.

Poté co jsme došli k Labi tak nás v závěru potrápili cestáři, kteří opravují polňačku do Chotěvic. Nakonec nikdo do bahna nezapadl a všichni dorazili na občerstvení v Chotěvické hospodě. Řízek, guláš i bramboračka byly vynikající, mnoho účastníků zase objevilo nové místa velmi blízko Trutnova. Snad se nám podaří příští rok nějakou novou neznámou lokalitu objevit a pozvat tam naše členy. Děkuji Všem za účast a příště zase nashledanou.

Jiří Tichý
předseda

Více fotografií naleznete na: https://kcttrutnov.rajce.idnes.cz/191228_Tajny_vylet_Vitezna/#

Peší výlet „Okolím Ostroměře“

Letošní poslední pěší výlet jsem nasměroval na Hořicko, mám to tam rád, a  několik výletů se zde už uskutečnilo, třeba do Miletína. Tentokrát jsem vybral Ostroměř a Holovousy. Když jsme ráno s Deniskou nastupovali do autobusu, vítali nás jen dvě známé tváře, Mirka a Jana, nu což půjdeme tedy jen ve čtyřech…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vystupujeme v Hořicích a poté stoupáme k rozhledně Hořický chlum, je zde dost větrno, při krátké pauze pozorujeme mladou rodinu, jak pouští draka. Na rozhlednu se však nepodíváme, je již po sezoně, tak tedy pokračujeme po úbočí Hořického chlumu, míjíme trempskou chatu na Rozsívalově skále a po blátivých cestách, s větrem v zádech, přicházíme kolem zámecké obory a rozlehlých sadů do obce Holovousy. Zde se zastavujeme ve Výzkumném Šletitelském ústavu, tedy jen v prodejně, a kupujeme si pár jablíček, vitamínů je třeba.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poslední část cesty jdeme po Holovousově Naučné stezce až do Ostroměře, jsme pořádně vyfoukaní a toužíme po jediném, dát si šálek horkého čaje, po pár zavřených cukrárnách, vstupujeme do restaurace U Maxe, mimochodem je to rodný dům režiséra Karla Zemana, dostáváme nejen teplý čaj, ale i výbornou česnečku…

sepsal a nafotil Míla Vlk

Den za obnovu lesa – HK kraj – Panské Pole

Sobota 19. října 2019, je den, který nás spojí v úsilí čelit mimořádné kalamitě v našich lesích tím, že společně tento den symbolicky zahájíme výsadbu nových lesů, které budou růst po další generace – výzva Lesů České republiky.

 A i odbor Trutnov se přidává k této akci, u nádraží ČD v Trutnově se nás schází 6 (Míla Vlk – vedoucí, Maruška V., Jana W., Deniska a dva Mirkové). Autobus který vypravila Královéhradecká oblast KČT, přijíždí v 6:00h, nasedáme a se dvěma zastávkami v České Skalici a Hradci Králové, kde nabíráme ostatní kolegy z jiných odborů se přesouváme na místo určení  – Rokytnice v Orlických horách – Panské Pole.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po krátkém zahájení, vyrážíme na paseku, kde se mají provádět zalesňovací práce, výsadbu sazenic děláme pod odborným dohledem pracovníku Lesů ČR. Nakonec nám zbyl čas i na vycházku. Vystoupáme na Anenský vrch, i na rozhlednu Anna, která dostala své jméno po patronce Orlických hor – svaté Anně.

Sepsal Míla Vlk

Ohlédnutí za 9. ročníkem Memoriálu Miroslava Petiry

Veliké poděkování patří Klubu českých turistů, odboru Trutnov, jmenovitě pak paní Marii Vrabcové, panu Ing. Františku Teuberovi a panu Ing. Jiřímu Duškovi za personální zajištění akce a panu Josefu Tučkovi a Ing. Jiřímu Tichému za zpracování itineráře a celkovou organizaci akce.
Zvláštní poděkování pak patří panu Ing. Radku Hojnému, starostovi obce Bernartice u Trutnova, který přišel účastníky pochodu přivítat na startu a po úvodním slovu o vztahu pana Miroslava Petiry k obci Bernartice jim předal upomínkové předměty a občerstvení a popřál šťastnou cestu.
Mimořádné díky náleží panu Jakubu Černému z Miletína, který neopomněl fotografovat již v počátku pochodu a jehož zásluhou tak máme na společné fotografii větší počet účastníků pochodu pohromadě, a to včetně bernartického pana starosty.

Přivítání na startu v Bernarticích

Přivítání na startu v Bernarticích (Foto: Jakub Černý)
Trasa tentokrát vedla malebnou krajinou z Bernartic, obce, v níž Miroslav Petira prožil značnou část svého života, přes Rybníčky na Jánský vrch, dále do Petříkovic a cíle ve Lhotě u Trutnova. Bonusem byly nádherné výhledy na Vraní hory a Krkonoše z několika nevšedních úhlů.
Celkem se pochodu (včetně těch, kteří startovali z kratší trasy v Petříkovicích) zúčastnilo 48 turistů, kterým po celou dobu přálo nádherné slunečné počasí.
Cíl trasy byl ve Lhotecké výletní hospodě, kde si účastníci převzali diplomy a drobné upomínkové předměty, a následně si z široké nabídky nápojů a výborných hotových i minutkových jídel doplnili energii.
Akce se po všech stránkách vydařila. Táta by měl radost.
Další fotografie naleznete zde (fotogalerie budou případně doplňovány, odkazy zasílejte na e-mail vit@petira.cz):

Všem ještě jednou veliké poděkování a těšíme se za rok na shledanou na 10. ročníku v Janských Lázních
Luďka Tomešová, dcera a Vít Petira, syn

(článek převzat z oficiálního webu memoriálu www.petira.org )

Pochod okolo Trutnova

V sobotu 2.12.2017 se uskutečnil pěší pochod za účasti pouhých čtyř turistů. Byl pěkný mrazivý den, krásná námraza v lesích, zkrátka zimní pohádka. Škoda, že nás bylo tak málo.

Vyšli jsme z náměstí na Kryblici a zde jsme šli Kacířem podél starších, ale i nových domků. Zhlédli jsme 2 nově postavené kamenné zdi (hradby k novému budovanému „hradu Kacíř“. Pokračovali dále okolo zahrádek a chatek ke včelínu v lese, vyšli jsme na vrcholek kopce a podél lesa došli na asfaltovou cestu, Kryblice – Starý Rokytník. Zde jsme odbočili vlevo k bývalému smeťáku, a vystoupali na Poříčský hřbet. Zde již byla upravená cesta, kterou jsme scházeli dolů k řece, míjeli venkovní posilovací stroje (krátce se na nich procvičili) a dole u řeky pokračovali ke koupališti po nově upravené asfaltové cestě s novým osvětlením, zábradlím k železné lávce. Míjeli stadiony, včetně „Zimáku“, kde jsme se rozešli domů.

Byla to krásná, mírně náročná procházka, ušli jsme 8-9 km. Byl to poslední pochod naší skupiny a již se těšíme na tajný výlet.

Zdrávi došli Pepík

Advent s Cykloklubem Krakonoš, KČT odbor Trutnov v Kryštofově údolí

Stalo se již tradicí, že zpravidla první adventní sobotu vyjíždíme za poznáním zajímavých míst. Stalo se tak i 2. prosince 2017. V 7:00 hod. odjíždíme na Liberecko.

Reportáž si můžete zobrazit také v původní PDF verzi.

První zastavení

Andělská Hora u Chrastavy – prohlídka transbordéru přes řeku Lužickou Nisu. Je to samoobslužný kabinkový osobní přepravník, který byl postaven místo lávky, která byla stržena povodní v roce 2010. Přes ní vede po ní modrá turistická trasa na zříceninu hradu Hamrštejn.

Druhé zastavení

Kryštofovo údolí. Vesnice se nachází v hlubobém údolí Údolského potoka (Rokytky). V roce 2005 byla díky původním stavbám (hrázděné podstávkové domy) vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Zde jsme navštívili Dům řemesel (hrázděný podstávkový dům, stáří 250 let), Muzeum betlémů, dřevěný kostel sv. Kryštofa, zvonici a márnici.

Dominantou obce však je vesnický pohyblivý orloj instalovaný místním občanem p. Chaloupkou v bývalé trafostanici a uvedený do provozu v roce 2008. Po Praze a Olomoucí je tak třetím pohyblivým betlémem v Čechách.

Dominantou obce v období adventu je i venkovský betlém, který vytvořil akademický malíř Josef Jíra (+2005), který také vystavoval svá díla v Galerii města Trutnova.

Na návsi stojí socha čůrajícího voříška, od akademického sochaře Aleše Johna. Inspirací mu byl bruselský čurající chlapeček.

Prohlídka vesnice byla zakončena U Kryštofa dobrým obědem.

Třetí zastavení

Po obědě jsme procházkovým tempem prošli vesnickou památkovou zónou (zachovalé dřevěné a hrázděné stavby) do osady Novina, kde se na železniční trati Liberec – Česká Lípa nachází železniční viadukt (funkční technická památka z roku 1900 – 230m dlouhý, 30 m vysoký, se 14 oblouky). Navazuje na něj 800 m dlouhý tunel.

Čtvrté zastavení

Po prohlídce jsme odjeli do Horního Hanychova a následně pak vyjeli lanovkou na jedenáctou nejvyšší horu Česka (1012 m) – na zasněžený Ještěd. Po prohlídce panoramat, pokud nám to mlha umožnila a občerstvení v restauraci Ještědského vysílače (100 m vysoká technická památka z roku 1953 – autor architekt Karel Hubáček).

Poté jsme již za tmy a pohádkově zasněženou krajinou po třech km došli na parkoviště na Výpřeži, kde na nás již čekal autobus a odvezl 28 spokojených účastníků zpět do Trutnova.

A. Houserová, J. Tuček