Tajný výlet 28.12.2019

V sobotu ráno v 8.00 jsme odtajnili cíl našeho výletu. Vyrazili jsme do Vítězné, kde nás k našemu překvapení s otevřenou náručí čekalo otevřené Mariánské centrum včetně kostela, kapličky. Vyslechli jsme si výklad o historii poutního místa, jak v dobách minulých, tak teď. V kostele se připravoval koncert, byl příjemně vytopen, vánočně vyzdoben. Byl to krásný zážitek na začátek. Ještě jsme si prohlédli okolí kostela, zázračný pramen, sochu archanděla Michaela, kapličku Getsemanské zahrady, Boží hrob.

Po krátké procházce v čerstvě napadeném sněhu jsme došli ke skalním útvarům Buddhovy kameny. Rozprchli jsme se po jednotlivých kamenech, občerstvili se a pokračovali na Karolíninu vyhlídku. Dříve odtud bylo vidět do Kateřiny. Dnes je les vysoký, ale vyhlídka zůstala. Pokračovali jsme dál ke Slučím kamenům. Někteří odvážlivci vylezli až na vrcholek malé skalky. Zážitků bylo dost, další cesta byla již jen po cyklostezce, střídavě s výhledy na Bradlo a Černou horu.

Poté co jsme došli k Labi tak nás v závěru potrápili cestáři, kteří opravují polňačku do Chotěvic. Nakonec nikdo do bahna nezapadl a všichni dorazili na občerstvení v Chotěvické hospodě. Řízek, guláš i bramboračka byly vynikající, mnoho účastníků zase objevilo nové místa velmi blízko Trutnova. Snad se nám podaří příští rok nějakou novou neznámou lokalitu objevit a pozvat tam naše členy. Děkuji Všem za účast a příště zase nashledanou.

Jiří Tichý
předseda

Více fotografií naleznete na: https://kcttrutnov.rajce.idnes.cz/191228_Tajny_vylet_Vitezna/#

Peší výlet „Okolím Ostroměře“

Letošní poslední pěší výlet jsem nasměroval na Hořicko, mám to tam rád, a  několik výletů se zde už uskutečnilo, třeba do Miletína. Tentokrát jsem vybral Ostroměř a Holovousy. Když jsme ráno s Deniskou nastupovali do autobusu, vítali nás jen dvě známé tváře, Mirka a Jana, nu což půjdeme tedy jen ve čtyřech…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vystupujeme v Hořicích a poté stoupáme k rozhledně Hořický chlum, je zde dost větrno, při krátké pauze pozorujeme mladou rodinu, jak pouští draka. Na rozhlednu se však nepodíváme, je již po sezoně, tak tedy pokračujeme po úbočí Hořického chlumu, míjíme trempskou chatu na Rozsívalově skále a po blátivých cestách, s větrem v zádech, přicházíme kolem zámecké obory a rozlehlých sadů do obce Holovousy. Zde se zastavujeme ve Výzkumném Šletitelském ústavu, tedy jen v prodejně, a kupujeme si pár jablíček, vitamínů je třeba.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poslední část cesty jdeme po Holovousově Naučné stezce až do Ostroměře, jsme pořádně vyfoukaní a toužíme po jediném, dát si šálek horkého čaje, po pár zavřených cukrárnách, vstupujeme do restaurace U Maxe, mimochodem je to rodný dům režiséra Karla Zemana, dostáváme nejen teplý čaj, ale i výbornou česnečku…

sepsal a nafotil Míla Vlk

Mezinárodní zimní sraz turistů 2020 – Uzávěrka přihlášek

Klub českých turistů, oblast Moravskoslezská je pořadatelem Mezinárodního zimního srazu turistů, který se uskuteční od 30.1. do 2.2.2020 v Rýmařově. Až do konce listopadu se můžete přihlašovat prostřednictvím webových stránek https://zimni-sraz.eu/.

Aktualizovaný zpravodaj s informacemi najdete na stránkách v sekci „ke stažení“. Ve zpravodaji uvádíme také aktuální údaje o zbývajících volných ubytovacích kapacitách v oblasti srazu, v samotném Rýmařově jich už zbývá minimum.

Novinkou je nabídka KČT Lanškroun, který pořádá v rámci srazu lyžařský přejezd. Zájemcům zašleme propozice přejezdu na vyžádání mailem – přejezd má omezenou kapacitu 20 účastníků.

Jako pořadatelé budeme rádi, když naše pořadatelské úsilí podpoříte aspoň jako jednodenní účastníci.

Den za obnovu lesa – HK kraj – Panské Pole

Sobota 19. října 2019, je den, který nás spojí v úsilí čelit mimořádné kalamitě v našich lesích tím, že společně tento den symbolicky zahájíme výsadbu nových lesů, které budou růst po další generace – výzva Lesů České republiky.

 A i odbor Trutnov se přidává k této akci, u nádraží ČD v Trutnově se nás schází 6 (Míla Vlk – vedoucí, Maruška V., Jana W., Deniska a dva Mirkové). Autobus který vypravila Královéhradecká oblast KČT, přijíždí v 6:00h, nasedáme a se dvěma zastávkami v České Skalici a Hradci Králové, kde nabíráme ostatní kolegy z jiných odborů se přesouváme na místo určení  – Rokytnice v Orlických horách – Panské Pole.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po krátkém zahájení, vyrážíme na paseku, kde se mají provádět zalesňovací práce, výsadbu sazenic děláme pod odborným dohledem pracovníku Lesů ČR. Nakonec nám zbyl čas i na vycházku. Vystoupáme na Anenský vrch, i na rozhlednu Anna, která dostala své jméno po patronce Orlických hor – svaté Anně.

Sepsal Míla Vlk

Ohlédnutí za 9. ročníkem Memoriálu Miroslava Petiry

Veliké poděkování patří Klubu českých turistů, odboru Trutnov, jmenovitě pak paní Marii Vrabcové, panu Ing. Františku Teuberovi a panu Ing. Jiřímu Duškovi za personální zajištění akce a panu Josefu Tučkovi a Ing. Jiřímu Tichému za zpracování itineráře a celkovou organizaci akce.
Zvláštní poděkování pak patří panu Ing. Radku Hojnému, starostovi obce Bernartice u Trutnova, který přišel účastníky pochodu přivítat na startu a po úvodním slovu o vztahu pana Miroslava Petiry k obci Bernartice jim předal upomínkové předměty a občerstvení a popřál šťastnou cestu.
Mimořádné díky náleží panu Jakubu Černému z Miletína, který neopomněl fotografovat již v počátku pochodu a jehož zásluhou tak máme na společné fotografii větší počet účastníků pochodu pohromadě, a to včetně bernartického pana starosty.

Přivítání na startu v Bernarticích

Přivítání na startu v Bernarticích (Foto: Jakub Černý)
Trasa tentokrát vedla malebnou krajinou z Bernartic, obce, v níž Miroslav Petira prožil značnou část svého života, přes Rybníčky na Jánský vrch, dále do Petříkovic a cíle ve Lhotě u Trutnova. Bonusem byly nádherné výhledy na Vraní hory a Krkonoše z několika nevšedních úhlů.
Celkem se pochodu (včetně těch, kteří startovali z kratší trasy v Petříkovicích) zúčastnilo 48 turistů, kterým po celou dobu přálo nádherné slunečné počasí.
Cíl trasy byl ve Lhotecké výletní hospodě, kde si účastníci převzali diplomy a drobné upomínkové předměty, a následně si z široké nabídky nápojů a výborných hotových i minutkových jídel doplnili energii.
Akce se po všech stránkách vydařila. Táta by měl radost.
Další fotografie naleznete zde (fotogalerie budou případně doplňovány, odkazy zasílejte na e-mail vit@petira.cz):

Všem ještě jednou veliké poděkování a těšíme se za rok na shledanou na 10. ročníku v Janských Lázních
Luďka Tomešová, dcera a Vít Petira, syn

(článek převzat z oficiálního webu memoriálu www.petira.org )