Pochod okolo Trutnova

V sobotu 2.12.2017 se uskutečnil pěší pochod za účasti pouhých čtyř turistů. Byl pěkný mrazivý den, krásná námraza v lesích, zkrátka zimní pohádka. Škoda, že nás bylo tak málo.

Vyšli jsme z náměstí na Kryblici a zde jsme šli Kacířem podél starších, ale i nových domků. Zhlédli jsme 2 nově postavené kamenné zdi (hradby k novému budovanému „hradu Kacíř“. Pokračovali dále okolo zahrádek a chatek ke včelínu v lese, vyšli jsme na vrcholek kopce a podél lesa došli na asfaltovou cestu, Kryblice – Starý Rokytník. Zde jsme odbočili vlevo k bývalému smeťáku, a vystoupali na Poříčský hřbet. Zde již byla upravená cesta, kterou jsme scházeli dolů k řece, míjeli venkovní posilovací stroje (krátce se na nich procvičili) a dole u řeky pokračovali ke koupališti po nově upravené asfaltové cestě s novým osvětlením, zábradlím k železné lávce. Míjeli stadiony, včetně „Zimáku“, kde jsme se rozešli domů.

Byla to krásná, mírně náročná procházka, ušli jsme 8-9 km. Byl to poslední pochod naší skupiny a již se těšíme na tajný výlet.

Zdrávi došli Pepík

Advent s Cykloklubem Krakonoš, KČT odbor Trutnov v Kryštofově údolí

Stalo se již tradicí, že zpravidla první adventní sobotu vyjíždíme za poznáním zajímavých míst. Stalo se tak i 2. prosince 2017. V 7:00 hod. odjíždíme na Liberecko.

Reportáž si můžete zobrazit také v původní PDF verzi.

První zastavení

Andělská Hora u Chrastavy – prohlídka transbordéru přes řeku Lužickou Nisu. Je to samoobslužný kabinkový osobní přepravník, který byl postaven místo lávky, která byla stržena povodní v roce 2010. Přes ní vede po ní modrá turistická trasa na zříceninu hradu Hamrštejn.

Druhé zastavení

Kryštofovo údolí. Vesnice se nachází v hlubobém údolí Údolského potoka (Rokytky). V roce 2005 byla díky původním stavbám (hrázděné podstávkové domy) vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Zde jsme navštívili Dům řemesel (hrázděný podstávkový dům, stáří 250 let), Muzeum betlémů, dřevěný kostel sv. Kryštofa, zvonici a márnici.

Dominantou obce však je vesnický pohyblivý orloj instalovaný místním občanem p. Chaloupkou v bývalé trafostanici a uvedený do provozu v roce 2008. Po Praze a Olomoucí je tak třetím pohyblivým betlémem v Čechách.

Dominantou obce v období adventu je i venkovský betlém, který vytvořil akademický malíř Josef Jíra (+2005), který také vystavoval svá díla v Galerii města Trutnova.

Na návsi stojí socha čůrajícího voříška, od akademického sochaře Aleše Johna. Inspirací mu byl bruselský čurající chlapeček.

Prohlídka vesnice byla zakončena U Kryštofa dobrým obědem.

Třetí zastavení

Po obědě jsme procházkovým tempem prošli vesnickou památkovou zónou (zachovalé dřevěné a hrázděné stavby) do osady Novina, kde se na železniční trati Liberec – Česká Lípa nachází železniční viadukt (funkční technická památka z roku 1900 – 230m dlouhý, 30 m vysoký, se 14 oblouky). Navazuje na něj 800 m dlouhý tunel.

Čtvrté zastavení

Po prohlídce jsme odjeli do Horního Hanychova a následně pak vyjeli lanovkou na jedenáctou nejvyšší horu Česka (1012 m) – na zasněžený Ještěd. Po prohlídce panoramat, pokud nám to mlha umožnila a občerstvení v restauraci Ještědského vysílače (100 m vysoká technická památka z roku 1953 – autor architekt Karel Hubáček).

Poté jsme již za tmy a pohádkově zasněženou krajinou po třech km došli na parkoviště na Výpřeži, kde na nás již čekal autobus a odvezl 28 spokojených účastníků zpět do Trutnova.

A. Houserová, J. Tuček

Podzimní pochod Dvoračky – U Pěti buků – Trutnov

V sobotu 18.listopadu,byla mlha a sychravo kam se člověk podíval,a i proto se nás sešlo na vlakovém nádraží v Trutnově jen 5 statečných.Vydaly jsme se po Úpském nábřeží a po pár metrech zabočili vlevo,podešli jsme železniční viadukt a stoupali pomalu do mírného kopce. Odměnou nám byl výhled na Trutnov,i když v mlze.

Ještě zbývá dodat,že jsme šli po červené turistické značce směr Nové Dvory ,Hostinec Dvoračka a Bučina.

Cestou nám počasí opravdu nepřálo,chvílemi poletoval i sníh.To nám však nemohlo zkazit dobrou náladu a chut‘ pokořit dnešní porci kilometrů.Byl mezi námi pan Baudyš,který nám,vyprávěl o zdejší krajině a i o Trutnovu samotném.Když jsme procházeli v Horním Starým Městem a míjeli polorozpadlý dům,hned nás poučil,že to byla dříve velmi honosná vila podnikatele Františka Klu“geho,majitele mechanické přádelny lnu,pozdějšího Texlen.

V této souvislosti je třeba zmínit,že v roce 1850 zakoupil Dolní mlýn i s pozemky a vodním právem v Horním Starém Městě a v roce 1852 zde dal do provozu mechanickou přádelnu lnu.V roce 1949 vznikl národní podnik Texlen. Závodů Texlen bylo v Trutnově a okolí třicet. V roce 1971 zaměstnával celý národní podnik Texlen Trutnov 6500 lidí, z nichž bylo 70 procent žen. Zlatá léta textilního průmyslu trvala do 70. a 80. let. V 90. letech se ještě Texleny držely, ale už se blížil soumrak textilního průmyslu v Trutnově a okolí. K 28. únoru 1991 zanikl státní podnik Texlen Trutnov.

Dnešní výlet se vydařil a již teď se těšíme na další.

Sepsal Míla Vlk

Poslední pochod roku v Nové Pace

Dne 4.11.2017 se nás na vlakovém nádraží sešlo 9 turistů, když jsme vystupovali z vlaku v Nové Pace, už nás bylo podstatně více. Vydali jsme se do klubu Junáku, kde jsme se zapsali a dostali mapu, podle které se mělo pochodovat. Šlo se na Přibyslav, viděli jsme smírčí kříž a krásný výhled na celý kraj, tam jsme trochu zazmatkovali, měli jsme jít na Přibyslav po silnici, jenže my šli přes les, tak jsme šly zpátky tou samou cestou na Heřmanice, Studénka a Nová Paka, kde jsme si U Stránských dali oběd a šli do klubu Junáku, kde jsme dostali diplom a sušenku. Někteří se šli projít do města, my jsme si dali kávu, popovídali a šli na vlak. V 14.20 hod. jsme odjeli do Trutnova.

Počasí se vydařilo, bylo i slunko dopoledne. Ušli jsme 9 km.

Sepsala Jára